1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Uutisten artikkeliarkisto

Huumeet yhä tutumpia nuorille

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Yhä useampi suomalaisnuori tuntee ainakin jonkun huumeita kokeilleen, ja yhä useammin nuorille tarjoaa huumeita tuttava ventovieraan sijaan. Nuorten tupakointi ja alkoholinkäyttö eivät sen sijaan ole parin viime vuoden aikana lisääntyneet, ilmenee Stakesin tutkimuksesta.

Stakes ei kotiin lähetetyssä postikyselyssä kysynyt nuorten omia huumekokeiluja, vaan ainoastaan tuntevatko he huumeiden käyttöä ja onko heille tarjottu huumeita.

Stakesin vuodesta 1977 tekemien kyselyjen mukaan huumeiden tuttuus kääntyi selvään nousuun vuoden 1987 jälkeen.

Nyt jo joka toinen 14 - 18-vuotias nuori tuntee ainakin yhden huumeita kokeilleen. Lisäksi nuoret saavat entistä useammin tietoa huumeista ystäviltään ja tuttaviltaan, kun aiemmin pääasiallinen tietolähde oli huumevalistus.

Suomalaisnuoret käyttävät huumeita edelleen selvästi vähemmän kuin nuoret useimmissa muissa Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa. Toisaalta alkoholin ja pillereiden yhteiskäyttö on Suomessa keskimääräistä yleisempää.

Nuuskan suosio lisääntynyt

Suomalaisnuoret tupakointi on nyt kutakuinkin yhtä yleistä kuin kaksi vuotta sitten. Edeltävinä vuosina poikien tupakointi väheni, mutta tyttöjen lisääntyi.

14-vuotiaista tytöistä tupakoi 17 prosenttia ja pojista 12 prosenttia. 16-vuotiailla luvut ovat 29 ja 30 prosenttia.

Pojilla suosiotaan on kuitenkin lisännyt nuuskaaminen vuoden 1995 jälkeen, vaikka nuuskan myynti tuolloin kiellettiin.

16-vuotiaista pojista nuuskaa silloin tällöin tai päivittäin 12 prosenttia. Tytöillä nuuskaaminen on harvinaista.

Myös savukkeiden kääriminen irtotupakasta on yleistynyt laman myötä. Irtotupakka on tehdasvalmisteista halvempaa mutta myös haitallisempaa.

Piippua tai sikaria polttaa vain harva nuori.

Suomalaisnuoret aloittavat tupakoinnin nuorempina kuin nuoret useimmissa muissa Euroopan maissa.

Viikottainen alkoholinkäyttö lisääntynyt

Nuorten viikottainen alkoholinkäyttö on yleistynyt parin viime vuoden aikana, mutta humalajuomisen yleistyminen on pysähtynyt.

Joka kymmenes 14-vuotias sanoo käyttävänsä alkoholia ainakin kerran viikossa.

11 prosenttia samanikäisistä pojista ja 16 prosenttia tytöistä sanoo juovansa itsensä tosi humalaan ainakin kerran kuussa.

Suomalaisnuoret eivät eroa eurooppalaisista niinkään alkoholin käyttötiheyden vuoksi, vaan ennen kaikkea humalajuomisen suhteen.

Humalajuominen oli yhtä yleistä lähinnä vain Tanskassa ja Britanniassa.

Kyselyyn vastasi 8 219 nuorta, jotka olivat iältään 12 - 18-vuotiaita. Vastausprosentti oli 76. Stakes on tehnyt vastaavan valtakunnallisen postikyselyn kahden vuoden välein vuodesta 1977 alkaen.

Lue seuraavaksi