Inarijärven kalasaaliit kasvussa

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Inarijärven kalasaalis kasvoi viime vuonna 16 tonnia edellisvuodesta.

Taimenta, nieriää, harmaanieriää ja järvilohta saatiin neljännes enemmän kuin vuonna 97.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan kalastajien tyytyväisyys Inarijärven kalakantoihin oli selvästi edellisvuosia parempi.

Kalastajat olivat aiempaa tyytyväisiä petokalasaaliisiin, saaliskalojen kokoon ja laatuun.

Lapin Radio