Inarilaiset tyytymättömiä synnytysten lopettamispäätöksestä

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Inarilaiset ovat tyytymättömiä synnytystoiminnan siirtämiseen kunnan terveyskeskuksesta Lapin keskussairaalaan Rovaniemelle.

Synnytysten jatkamista Inarissa ajavan kansanliikkeen edustajan Minka Laitin mukaan, vetoaminen vähäisistä synnytyksistä johtuvaan lääkärien ammattitaitovajeeseen ei ole uskottavaa.

Laitin mielestä vastaavat perusteet edellyttäisivät kaikessa lääkäritoimessa supistuksia koko läänin alueella.

Inarin kunnanhallitus esittää valtuustolle, että synnytystoiminta lopetetaan Inarin terveyskeskuksessa heinäkuun alussa.

Lapin Radio