Isokenkäiset pohtivat metsien ja puun käyttöä Eurajoella

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Satakunnassa visioidaan metsien ja puun käyttöä tänään varsin korkealla tasolla. "Päättäjien metsäakatemia" seuraa Eurajoen Lutan kylästä valitussa mallileimikossa koneellisen puunkorjuun työnäytöstä.

Samalla tarkoituksena on pohtia erityisesti ainespuuksi kelpaamattoman energiapuun korjuuta.

Metsäakatemian osanottajat ovat liike-elämän ja etujärjestöjen korkeita johtajia, kansanedustajia, johtavia virkamiehiä sekä kansalaisjärjestöjen edustajia.

Kurssimuotoiseen päättäjien metsäakatemiaan kokoonkutsujana toimii päämisteri Paavo Lipponen, ja nelipäiväisen akatemian osanottajat vaihtuvat kursseittain. Akatemia muodostuu pääkaupunkiseudulla järjestettävästä seminaarijaksosta ja maakuntajakson retkeilystä.

Lähde: Satakunnan Radio