Nikulalta lempeä tukistus Naturasta

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Oikeuskansleri Paavo Nikula ei ole löytänyt Natura 2000 -ohjelman valmistelusta aihetta huomautuksiin. Hän toteaa silti, että asiassa olisi voitu menetellä maanomistajille edullisemmalla tavalla.

Oikeuskansleri on ratkaissut joukon Natura-ohjelmaan liittyviä kanteluja, joissa maanomistajia kaiversi pääasiassa puutteellisena pidetty kuulemismenettely sekä tapa, jolla ehdotukseen liittyneitä asiakirjoja annettiin tiedoksi.

Oikeuskansleri onkin kehottanut ympäristöviranomaisia huolellisuuteen suojelukohteiden esittelyssä sekä asiakirjajulkisuutta koskevien säännösten noudattamisessa.

Nikulan mukaan asianomaisten kuuleminen kuuluttamalla Natura-ehdotuksesta kunnan ilmoitustaululla ja ilmoittamalla sanomalehdessä oli laissa säädetty laillinen menettely, joten henkilökohtainen ilmoitus ei ollut välttämätön.

Hän sanoo kuitenkin, että suojeltaviksi esitetyistä alueista ja ehdotusten perusteista olisi pitänyt pystyä tarjoamaan selkeämpää tietoa.

Natura 2000 -hanketta koskevat paperit ovat nähtävillä vielä viikon ajan ympäristöministeriössä, alueellisissa ympäristökeskuksissa sekä niissä kunnissa, joissa on Natura-alueita.