Liukeneva metalli ehkä sydäntautiriski

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Kallioperästä juomaveteen liuenneet metallit voivat lisätä ihmisten riskiä sairastua sydäntautiin, arvioidaan Geologian tutkimuslaitoksen ja Kuopion yliopiston yhteisessä tutkimuksessa.

Tutkimuksessa selvitetään, miten kallioperästä peräisin olevat alkuaineet kulkeutuvat vesistöihin, vesiekosysteemiin ja lopulta ihmisiin. Projektia vetää dosentti Kirsti Loukola-Ruskeeniemi Geologian tutkimuskeskuksesta.

Nyt on saatu viitteitä, joiden mukaan Itä- ja Pohjois-Suomen kallioperän rikkiä ja metalleja sisältävät mustaliuskeet voivat olla lisäriskitekijä pääasiassa juomaveden ja kalaruoan välityksellä.

Rikkiä ja metalleja sisältävällä Sotkamon mustaliuskevyöhykkeellä asuvien ihmisten hiusten keskimääräinen elohopeapitoisuus on korkeampi kuin itäsuomalaisilla keskimäärin.

Elohopea lisäriski

Tulokset ovat merkittäviä sen vuoksi, että kohonnut elohopean saanti pitkällä aikavälillä on aiempien tutkimusten perusteella mahdollinen lisäriskitekijä sepelveltimotautikuolleisuuteen.

Haitallisuus riippuu useiden alkuaineiden yhteisvaikutuksesta. Aiempien tutkimusten perusteella esimerkiksi seleenin lisäys vähentää elohopean vaikutusta.

Sepelvaltimotautikuolleisuus on korkeampi Itä- ja Pohjois-Suomessa kuin Länsi- ja Etelä-Suomessa. Tämän eron syitä ei ole kattavista tutkimuksista huolimatta pystytty täysin selvittämään.