Hallitus ei anna varustamoille lisätukea

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on torjunut liikenneministeriön esitykset Suomen kaupalaivaston lisätuista.

Liikenneministeriö esitti kauppalaivastolle maksettavan lisätuen kasvattamista sekä lievennyksiä rajoituksiin, jotka koskevat ulkomaisen työvoiman käyttöä.

Aiempien laskelmien mukaan uusista tuista valtiolle olisi kertynyt noin 170 miljoonan markan lisämenot.

Liikenneministeriö perusteli tukien tarpeellisuutta kilpailukyvyllä. Ministeriön tavoitteena oli taata suomalaisille varustamoille kutakuinkin samat toimintamahdollisuudet kuin muissa EU-maissa.

Varustamot ovat uhanneet siirtää Suomen lipun alla purjehtivia kauppalaivoja ulkomaisiin rekistereihin ellei ala saa valtiolta toivomansa tukea.