Rakennustyön terveysriskit kartoitettiin tutkimuksella

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Rakentajien työn terveysriskit ovat lisääntyneet, ilmenee Työeläkekassan ja Työterveyslaitoksen keskiviikkona julkaisemasta rakentajien terveystutkimuksesta.

Tutkimuksesta ilmenee, että raskas työ, jaksottaiset työsuhteet ja vaihtuvat työolot aiheuttavat rakentajille kaksinkertaisen tapaturmariskin muihin aloihin verrattuna. Työkyvyttömyysriski on puolitoistakertainen. Vuosina 1991-1995 tehdyssä tutkimuksessa näkyy myös alan nousu ja taite lamaan.

Tutkimuksessa haastateltiin noin tuhatta yli 40-vuotiasta rakentajaa. Heistä 200 valittiin vielä tarkkoihin terveystarkastuksiin.