Asunnottomuus lisääntyy Suomessa kaiken aikaa

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Viime vuoden lopussa asunnottomia asunnonhakijoita oli 10 400, mutta asukasjärjestöjen edustajat arvioivat määrän kasvaneen tästä tänä vuonna jo tuhannella.

Tyypillinen asunnoton on edelleen yksinäinen mies. Perheellisiä viime vuoden asunnottomuustilastoissa on 600, huomattava osa heistä on maahanmuuttajia tai lapsettomia pariskuntia. Asunnottomuutta on lisännyt kiivas muutto etelän kaupunkeihin. Näistä ainoastaan Turussa on koko Suomen tilanteeseen suhteutettuna varsin hyvä asuntotilanne.

Tilastoissa eivät näy niin sanotut piiloasunnottomat. Erityisesti naisten ja nuorten asunnottomuus on monesti piilevää, he majailevat tuttujen ja sukulaisten asunnoissa. Asunnottomuuteen johtavat monet syyt: avioerot, työttömyys, päihde- ja mielenterveysongelmat. Asunnottomia majailee paitsi asuntoloissa ja erilaisissa hoitopaikoissa, myös ulkona, kellareissa ja vinteissä.

Asukasliiton järjestösihteeri Risto Pere on huolissaan ensi vuoden budjettiin kaavaillun valtion tuen määrästä, sillä rahat uhkaavat supistua ensi vuonna vähintään neljä miljardia markkaa viimevuotisesta. Asunnoissa tämä merkitsisi noin 10 000:n vähennystä vuonna 1997 aloitettuun rakentamiseen verrattuna. Tuolloin alkoi noin 23 000 uuden asunnon rakentaminen. Asukasjärjestöissä on laskettu, että vuosittain pitäisi valmistua noin 30 000 asuntoa, jotta pulaa pystyttäisiin lieventämään.