Suomalaiset kertoivat media-arjestaan

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran SKS:n Yksi päivä mediaa 2001 -kirjoitushanke sai kaikkiaan noin 1 600 vastausta. Valtaosa vastauksista tuli yksityisiltä ihmisiltä.

Vastaajien joukossa oli myös 26 koululuokkaa. SKS:n historiassa merkittävää on, että vastauksista suuri osa tuli sähköpostilla.

SKS:n kansanrunousarkisto, Yleisradion yleisötutkimus ja Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimuskeskus pyysivät suomalaisia kertomaan, millainen rooli lehdillä, radiolla, TV:llä, kirjalla, internetillä ja muulla medialla oli valittuna päivänä, joka oli 29.11.2001.

Vastaajilta pyydettiin tietoja siitä, mitä he kuuntelivat, katselivat ja lukivat. Samalla heitä pyydettiin kertomaan, mitä havaintoja, ajatuksia ja tunteita mediä heissä herätti.

Kirjoituksista laaditaan kirjoittajien luvalla kokoomateos ja päiväkirjat arkistoidaan tulevaisuuden tutkijoiden käytettäväksi.

YLE24