1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Uutisten artikkeliarkisto

Itämeren ympäristöuhat ja valopilkut listattu

Itämeren pahimmat viholliset ovat hajakuormitus, rannikkorakentaminen, vesivoiman lisääminen ja kalaelinkeino. Näin toteaa Itämeren ympäristöjärjestöjen yhteistyöjärjestö Coalition Clean Baltic (CCB) keskiviikkona julkistamassaan kirjassa.

Kirjassa on lueteltu 49 Itämeren luonnon kannalta merkittävää kohdetta. Kaksi kolmasosaa kohteista on ympäristöuhkia, loput taas luonnolle hyviä uutisia.

Järjestöjen yhteisen raportin mukaan Suomen valopilkkuja ovat päästöttömäksi kunnaksi tähtäävä Västanfjärd ja Ahvenanmaan Agenda 21 -ohjelma.

Tulevaisuuden uhiksi suomalaiset ympäristöjärjestöt näkevät kalankasvatuksen, Vuosaaren sataman ja ydinvoiman lisärakentamisen.

Kalankasvatus tuottaa Saaristomerellä ja Ahvenanmaan saaristossa valtavan ravinnekuorman.

Vuosaaren satama on järjestöjen mielestä turha, mutta jos se rakennetaan, se lisäisi laivaliikennettä Itämerellä, mikä merkitsee ympäristöriskien ja -rasituksen kasvua.

Myös Vuotoksen rakentaminen on uhka, sillä se paitsi tuhaisi paikallisen luonnon, myös lisäisi Itämereen päätyvän typen ja fosforin määrää.

Ydinvoiman lisärakentamista järjestöt vastustavat, koska se ei niiden mielestä ole kestävää energiapolitiikkaa, mikä aina hyödyttäisi Itämerta. Voimalasta ei sinänsä olisi haittaa merelle, mikäli voimala toimii suunnitellusti.

Muita uhkia Itämerelle ovat mm. Primorskin öljysatama ja Venäjän suunnitelmat rakentaa muita satamia Itämeren rannalle, yksi niistä lähelle luonnonsuojelualuetta.

Lähes kaikissa Itämeren rannikkovaltioissa on käynnissä suuria rakennushankkeita, jotka uhkaavat meren ympäristön tilaa.

Hyvinä uutisina järjestöt mainitsevat mm. Trosan kunnan esimerkillisen jätehuoltosuunnitelman Ruotsissa sekä uuden jätevesien ja ravinteiden käsittelyjärjestelmän Grostonassa ja Rendassa Latviassa.

CCB pyrkii vaikuttamaan kunkin maan päätöksentekijöihin Itämeren suojelun tehostamiseksi.

YLE24, STT