Luonnonsuojelijat huolissaan Kittilän kaivoksen riskikartoituksesta

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Lapin luonnonsuojelupiiri vaatii Kittilän Suurikuusikon kultakaivoksen ympäristöriskikartoitusta jo kaivoslupavaiheessa.

Kaivosyhtiö Riddarhyttan Resources haluaisi laatia riskikartoituksen ennen kaivoksen toiminnan käynnistymistä.

Riskikartoituksessa selvitetään muun muassa varastoaltaiden patomurtumasta aiheutuvan vahingon laajuus ja vakavuus sekä muut tuotantotoiminnan aiheuttamat riskit.

Lisäksi lupaehtoihin olisi sisällytettävä riittävä vakuusmaksu kaivosalueen jälkikunnostamisen varmistamiseksi.