Luomuvienti tarvitsee vetoapua

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Luomuvalvontaa pohtinut työryhmä ehdottaa, että luomutuotteiden viennille asetettaisiin edistämishanke. Ryhmän ehdotuksen mukaan hanke rahoitettaisiin budjettirahoista. Luomutuotannon tarkkailun työryhmä pitäisi viranomaistasolla.

Maanantaina julkaistun raportin mukaan vientihanke kartoittaisi viennin edellytyksiä ja ehtoja sekä yksityisten luomumerkkien ja kauppakumppanien vaatimuksia vientimaissa. Myös tiedotukseen ja suomalaistuotteiden maineeseen maailmalla halutaan lisäpanostuksia.

Luomumerkeistä työryhmä asettaa odotuksia etenkin EU-merkin tunnettuuden ja käyttökelpoisuuden kehittymiselle. Euroopan unionin virallinen luomumerkki tuli käyttöön vuonna 2000, mutta se ei ole kovinkaan hyvin kuluttajien tuntema.

Myös kotimaisen luomumerkin käyttöä tulee raportin mukaan edistää. Suomessa viljelijät ja elintarvikkeiden valmistajat voivat käyttää tuotteissaan "Luomu - valvottua tuotantoa" -merkkiä. Sen käyttöä hallinnoi Kasvintuotannon tarkastuskeskus.

Valvonta pidettävä viranomaisilla

Työryhmä säilyttäisi luomutuotteiden valvonnan viranomaisilla. Raportissa toivotaan kuitenkin, että valvontaa tehostettaisiin.

Ryhmän mukaan tuotantoehtojen ja niiden valvonnan tulisi perustua nykyisen EU:n luomuasetuksen mukaiseen järjestelmään, jota valvovat Suomen viranomaiset. Asetus sisältää tuotannon vähimmäisvaatimukset ja yhteiset merkintävaatimukset.

Raportin mukaan alkutuottajilla ja teollisuudella tulee olla EU-tasoiset tuotantoehdot. Työryhmä ei siis halua uusia yksityisiä standardeja tai lisävaatimuksia tekemään valvonnasta liian monimutkaista.

Työryhmässä ovat edustettuina maa- ja metsätalousministeriö, Kasvintuotannon tarkastuskeskus, ympäristöministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, Elintarvikevirasto, Elintarviketeollisuusliitto ry, Luomuliitto ry, Päivittäistavarakauppa ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry, Svenska Lantbrukproducenternas Centralförbund ja Suomen Kuluttajaliitto ry.

Työryhmän ehdotus oli yksimielinen.

YLE24