Yo-tutkintokokeilu saamassa jatkoa

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Eduskunnan sivistysvaliokunta haluaisi antaa neljä vuotta jatkoaikaa niin sanotulle ylioppilastutkinnon rakennekokeilulle. Kokeiluun osallistuvissa kouluissa abiturientit voivat korvata esimerkiksi toisen kotimaisen kielen ylioppilaskokeen muilla aineilla.

Lisäksi pitää kirjoittaa vähintään kolme ainetta toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen, matematiikan ja reaalikokeen joukosta.

Valiokunnan mielestä hallituksen esitystä pitäisi muuttaa niin, että kokeilusta päättää vastaisuudessa opetusministeriön sijasta hallitus.

Kokeilua koskevat säädökset on tarkoitus kirjata lukiolakiin.

Valiokunta ei ottanut kantaa siihen, kuinka paljon kokeilua voidaan laajentaa. Tällä hetkellä mukana on 29 lukiota.

Valtaosa suomenkielisten lukioiden rehtoreista kannattaa kokeilun vakinaistamista ylioppilastutkinnon uudeksi malliksi, mutta erityisesti RKP:n vastustuksen vuoksi lopullinen ratkaisu asiasta jää uudelle hallitukselle.

Tutkintorakenteen uudistus ei siis etene, ennen kuin poliittinen sopu toisen kotimaisen kielen asemasta syntyy. Sillä välin opetusministeriö haluaa jatkaa kokeilua.

STT