Suomen Natura-ehdotus rikkoo lintudirektiiviä

Yle Uutisten artikkeliarkisto

EYn julkisasiamiehen mukaan Suomi rikkoo EU:n lintudirektiiviä Natura-ehdotuksessaan.

Julkisasiamies käyttää Kemihaaran soita esimerkkinä ratkaisuehdotuksessaan, jonka mukaan Suomen esitys Natura-verkon lintujensuojelualueista on puutteellinen.

Julkisasiamies ei kuitenkaan yksilöi, mihin toimenpiteisiin Suomen olisi ryhdyttävä rikkomuksen korjaamiseksi.

Kanta ei sido lopullisen tuomion antavaa EY:n tuomioistuinta. Käytännössä ratkaisut ovat olleet samankaltaisia.