Ylivelkaantuneiden ahdinkoon huojennusta

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Valtio ja pankit ovat päässeet sopuun laman takia ylivelkaantuneiden aseman helpottamisesta. Pankkien on tarkoitus aloittaa kesälomakauden jälkeen ylivelkaantuneiden asiakkaidensa kanssa neuvottelut vapaaehtoisista maksuohjelmista, joiden täyttämisen jälkeen velalliset vapautuisivat veloistaan.

Maksuohjelmat koskevat pääosin velkaoja, jotka muuttuivat ongelmaluotoiksi syvimmän laman aikana vuosina 1990 - 1994 ja jotka ovat edelleen pankkien saamisina.

Mukaan pääsevät joko omien velkojensa tai takauksen vuoksi velkaantuneet yksityishenkilöt, jotka täyttävät velkajärjestelyn edellytykset. Heitä on arviolta 60 000 - 70 000, eli paljon enemmän kuin aiemmin on arvioitu.

Maksuohjelmassa velallisen maksuvelvoite määritellään hänen maksukykyään vastaavaksi sovittelemalla viivästyskorkoja, velan korkoja ja velan pääomaa. Maksettava määrä voi olla enintään se määrä, jonka velallinen olisi velvollinen maksamaan lakisääteisessä velkajärjestelyssä.

Pankkien hyväksymää toimenpideohjelmaa voidaan pitää merkittävänä vastaantulona ylivelkaantumisongelman ratkaisemisessa. Joustava ja nopea asioiden käsittely suoraan pankin kanssa tekee mahdolliseksi moninkertaisen määrän ratkaisuja verrattuna lakisääteiseen menettelyyn.

Neuvotteluja ylivelkaantumisongelman ratkaisemisesta ovat käyneet Suomen Pankkiyhdistyksen ja keskeisten pankkien edustajien kanssa pääministeri Paavo Lipponen ja oikeusministeri Johannes Koskinen.

STT, YLE24