"Epäily tilojen tukivilpistä aiheeton"

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen ja MTK:n puheenjohtaja Esa Härmälä kiistävät Aamulehden epäilyt viljelijöiden virheellisistä pinta-alailmoituksista.

Aamulehden uutisen mukaan lähes puolet viljelijöistä ilmoittaa tukihakemuksissa peltonsa liian suuriksi isomman tuen toivossa.

Maaseudun tulevaisuuden sunnuntaina haastattelemien Vaittisen ja Härmälän mukaan viljelijät virheiden pelossa pikemminkinkin ilmoittavat liian pieniä viljelyaloja.

Koko tilamäärään verrattuna virheitä on myös erittäin vähän ja ne ovat hyvin pieniä, Vaittinen muistuttaa.

Aamulehden uutinen perustui maa- ja metsätalousministeriön viime vuoden vuosikertomukseen. Sen mukaan noin 5 000 valvotusta tilasta 2400:lla hakemus ei vastannut todellisuutta.

Valvonnassa oli käytetty tarkkuudeltaan kahta erilaista tarkastusmenetelmää, satunnais-otantaa ja satelliittivalvontaa.

Satunnaisotantannalla tehdyissä tarkastuksissa peräti 79 prosentista tiloja löytyi rikkeitä. Satunnaisotantaan valittiin riskianalyysillä tiloja, joilla arveltiin olevan väärinkäytöksiä, kertoo Aamulehti.

Se, että tarkastuksiin joutuvat riskianalyysin perusteella todennäköisimmin ne tilat, joilla virheitä on, jäi Härmälän ja Vaittisen mukaan lehdessä vähälle huomiolle. Koko tilamäärään suhteutettuna virheitä löytyi noin kolmella prosentilla tiloista.

Härmälän mukaan Aamulehdessä on luettu joko vahingossa tai tarkoituksella väärin maa- ja metsätalousministeriön vuoden 2001 vuosikertomusta.

Aamulehden mukaan suurta epäselvyyksien määrää selittää osin se, että tarkistukseen otettiin tiloja, joiden tukihakemuksissa oli viitteitä puutteista.

YLE24, STT