Vantaan- ja Keravanjokien virkistyskäyttöä lisätään

Vantaan kaupungin alueella jokivarsille rakennetaan lähivuosina ulkoilureittejä yhteensä 47 kilometriä. Uusia siltoja on luvassa 15 - 17 kappaletta. Työssä pyritään suojelemaan luontokohteita.

Vantaankoski

Uudistukset eivät valmistu hetkessä, sillä yleissuunnitelman toteuttamiseen kuluu arviolta 15 - 20 vuotta.

Vantaan kaupungin mukaan asukasyhteistyö on ollut hankkeen edetessä tiivistä. Vantaan kaupungin liikuntapalvelut aloitti yli vuosi sitten Vantaan- ja Keravanjoen virkistyskäytön kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on tehdä jokivarsien virkistyskäytön suunnitelma sekä rakentamisen alustava aikataulu ja kustannusarvio.

Yleissuunnitelmaluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Kaupunginvaltuusto käsittelee yleissuunnitelmaa ensi syksynä.

Jokivarret muodostavat viheraluejärjestelmän päärungon. Yleisötilaisuuksissa kaupungin alueella sijaitsevat harvat vesistöt ovatkin nousseet keskeiseksi puheenaiheeksi.

Kaupunkilaiset haluavat nauttia jokimaisemista

Yleisöpalautteen perusteella vantaalaiset halusivat päästä maisemaa halkoville jokivarsille. Rantojen ulkoilureitit ja polut sekä uinti-, kalastus- ja melontamahdollisuudet koettiin tärkeiksi, mutta samalla todettiin jokien virkistyskäytön olevan nyt varsin vähäistä ulkoilureittien puutteen vuoksi.

Vantaan hienoimmat luonto- ja kulttuuriympäristöt ovat jokien varsilla. Monet kosket, kuten Vantaankoski, Pitkäkoski, Matarinkoski ja Hanabölenkoski ovat tärkeitä levähdyspaikkoja kiireen keskellä.

Vantaan kaupunki ei omista kaikkia jokivarsien maita, joten maanomistajien rooli suunnittelussa on ollut keskeinen.

Kaupungin asukkaille on järjestetty myös useita yleisötilaisuuksia, joissa he saivat laatia kartoille omia ehdotuksiaan ulkoilureittien ja toimintojen kehittämiseksi.

STT