Yhteisöllisyys suomenruotsalaisten pitkän iän salaisuus

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Suomenruotsalaiset pysyvät pidempään työelämässä ja elävät useita vuosia kauemmin kuin samalla alueella elävät suomenkieliset, ilmenee työttömyys- ja kuolleisuustilastoista.

Myös maailman pitkäisyystilastoissa suomenruotsalaiset ovat kärkisijoilla.

Kansaneläkelaitoksen vanhemman tutkijalääkärin Markku T. Hyypän mukaan pitkän iän salaisuus on yhteisöllisyys.

Sosiaalinen pääoma tuottaa myös selvää rahaa. Kun Suomen ruotsinkielinen vähemmistö eli 5,7 prosenttia koko väestöstä säilyttää terveytensä ja toimintakykynsä, säästyy yhteiskunnalta vuosittain miljardeja.

Hyyppä ja suunnittelija Juhani Mäki selvittivät Kelan väestötutkimuksena Pohjanmaalla samoissa yhteiskunnallisissa ja taloudellisissa oloissa rinnakkain elävien ruotsin- ja suomenkielisten terveyteen vaikuttavia tekijöitä.

Tutkijoiden mukaan kolesteroliarvot, tupakoinnin määrä, alkoholin kulutus, liikunnan määrä, verenpainearvot ja ravinto eivät tieteellisesti pysty selittämään samalla alueella asuvien ja samoja terveys- ja sosiaalipalveluja käyttävien väestöjen terveyden ja elinkaaren pituuden eroja.

Tuloksissa nostetaankin esille yhteisöllisyyden terveyttä edistävä voima. Yhteisöllisyydellä tarkoitetaan sitä, että kansalaiset ovat kyenneet luomaan omat kansalaisnorminsa ja verkostonsa ja he kokevat elämässään keskinäistä luottamusta ja turvallisuutta.

YLE24