Aids aiheuttaa myös nälkäongelman

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Aids-katastrofi on nopeasti vähentänyt parhaimmassa työiässä olevien ihmisten määrää Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Tämä johtaa siihen, että maataloudesta suuresti riippuvaiset alueet eivät kykene tuottamaan tarpeeksi ruokaa eloon jääville lapsille ja vanhuksille. YK:n alainen Hiv/Aids-ongelmaa vastaan taisteleva järjestö Unaids on tutkinut asiaa.

Afrikan eteläosissa Hiv- ja Aids-ongelma on pahin maaseudulla. Pahimmin viruksen koettelemilla alueilla jopa puolet aikuisväestöstä on sairastunut.

Unaids:n vuonna 2000 tekemän selvityksen mukaan Zimbabwessa 31,4 prosenttia maaseudulla asuvista raskaana olevista naisista oli hiv-positiivisia. Kun tilastoa tarkennettiin vielä maatiloilla asuviin naisiin, luku nousi 43,7 prosenttiin.

Swazimaassa 32,7 prosenttia maaseudulla asuvista naisista oli hiv-positiivisia. Tästä voidaan laskea, etä Swazimaassa on yli 100 000 hiv-positiivista ihmistä. Yhteensä Swazimaassa on 938 000 asukasta.

Ugandassa tehdyn selvityksen mukaan 90 prosenttia maaseudun perheistä on viimeisen 10 vuoden aikana menettänyt ainakin yhden jäsenen. Useimmiten kuolleet ovat olleet 20 - 35-vuotiaita. Aids on aiheuttanut 56 prosenttia kuolemantapauksista.

Maaseudun työikäisen väestön kato aiheuttaa Ugandalle suuria ongelmia. Ugandan bruttokansantuotteesta 43 prosenttia saadaan maataloudesta ja vientituloista 85 prosenttia.

Kaksi kolmasosaa maataloutta harrastavista perhekunnista ilmoitti, että he kasvattavat vähemmän ruokaa itselleen tai myyntiin ja yli puolet sanoi saavansa myös itse vähemmän ruokaa.

YK:n maatalousjärjestö FAO valmistelee apuohjelmia Afrikan maatilojen tukemiseksi. Tiloille suunniteltaisiin työvoimaa säästäviä työtapoja.

FAO:n Hiv/Aids-ohjelmat pyrkivät parantamaan maaseudun asukkaiden ravintotilannetta, tukemaan maasudun kyläyhteisöjä, vähentämään sukupuolten eriarvoisuutta ja kehittämään keinoja, jotta maataloudesta oleva tietoperintö saataisiin siirrettyä nuorille.

YLE24