"Otsoniystävälliset" kaasut nopeuttavat kasvihuoneilmiötä

Otsonituhon tultua ilmi 1980-luvulla teollisuus on muuttanut prosessejaan siten, että sen käyttämät kaasut eivät enää aiheuttaisi otsoniaukon syntymistä. Tuore tutkimus paljastaa, että uudet kaasut eivät ole ympäristöystävällisiä, sillä ne kiihdyttävät kasvihuoneilmiön etenemistä.

Raportin on laatinut kansainvälinen järjestö MultiSectoral Initiative on Potent Industrial Greenhouse Gases MIPIGGS.

Otsonia tuhoavat ns. CFC-yhdisteet (kloorifluorihiilivedyt eli freonit) kiellettiin Montrealin sopimuksella 1987. CFC-yhdisteiden tilalle tulivat aluksi HCFC-yhdisteet (osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt).

HCFC-yhdisteet hajoavat alemmissa ilmakehän korkeuksissa, joten ne olivat vähemmän haitallisia, mutta eivät täysin haitattomia.

HCFC-yhdisteitä alettiin myöhemmin korvata fluorihiilivedyillä eli HFC-yhdisteillä, joissa ei ole haitallisimmaksi katsottua klooria.

Ympäristösopimusten toimeenpanosta ristiriita

HFC-aineet ovat kuitenkin erittäin tehokkaita kasvihuoneilmiön aiheuttajia. Tässä suhteessa otsonia suojeleva Montrealin sopimus ja ilmakehän lämpenemistä estävä Kioton sopimus lyövät toisiaan korvalle.

Yleisimmin käytetty HFC-yhdiste on HFC 134a. Sitä käytetään yleisesti esimerkiksi yhdysvaltalaisten autojen ilmastointilaitteissa ja eurooppalaisiin autoihinkin se on yleistymässä. Raportin mukaan aine lämmittää ilmakehää 1 300 kertaa hiilidioksidia tehokkaammin.

HFC:n käyttö kasvaa nopeasti. Parhaillaan on rakenteilla ainakin kuusi tehdasta, jotka tuottaisivat juuri HFC-aineita. Useimmat tehtaista ovat nousemassa kehitysmaihin.

HCFC-aineiden käyttö on vähentynyt ja monet Euroopan maat haluavat lopettaa sen kokonaan sopimuksella. HCFC:lle on kehitetty turvallisempia korvaajia.

Yhdysvallat kuitenkin vastustaa aineen nopeaa kieltämistä, koska monet yritykset ovat investoineet HCFC:hen.

HFC:n käytön lopettamista ei kuitenkaan ole toistaiseksi edes esitetty.

Raportin tekijät arvostelevat YK:n ympäristöjärjestöä Unep:ia HFC:n tuottajien liiasta tottelemisesta. Unep nimenomaan varoittaa vähemmän haitallisten yhdisteiden käytöstä ja esittää tavanomaiset turvallisuustoimet esteeksi haitattomampiin aineisiin siirtymiselle.

MIPIGGS nostaa esille HFC:n tuottajien tekemän esityksen, jonka mukaan haitattomammat yhdisteet kiellettäisiin ilmastointilaitteissa. Asiaa käsitellään Sveitsissä pidettävässä kokouksessa kesäkuun alkupuolella.

MIPIGGS suosittelee, että eri maiden hallitukset löisivät lukkoon aikataulun, jolla HFC-aineiden käyttö lopetettaisiin ja HFC korvattaisiin muilla aineilla. Unepin tuottamiin suosituksiin olisi merkittävä HFC:n aiheuttamat ongelmat

HFC-aineet olisi luokiteltava väliratkaisuksi siirryttäessä pois CFC- ja HCFC-aineista. Sitä ei saisi kutsua ympäristöystävälliseksi.

IPS