Tutkimus: Geenimuunnellut bakteerit pystyvät geenien siirtoon

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Geenimuunnellut bakteerit pystyvät siirtämään geenejä kasvien lehdillä luonnon bakteereihin. Tämä tarkoittaa sitä, että geenitekniikalla muunnellun bakteerin ominaisuuksia voi joutua ympäristön bakteereihin myös luonnonoloissa. Ilmiötä on selvittänyt Suomen Ympäristökeskuksen tutkija Katarina Björklöf väitöstutkimuksessaan.

Björklöfin mukaan geenimuunnellut bakteerit aiheuttivat myös pieniä muutoksia maaperän mikrobiyhteisössä.

Kasveja voidaan suojata sairauksia ja hallavaurioita vastaan tiettyjen bakteerien avulla. Geenimuuntelun avulla nämä biologiseen torjuntaan käytetyt bakteerit voidaan mahdollisesti saada vielä tehokkaammiksi. Mutta geenimuuntelusta voi aiheutua melkoisia riskejä. Tietoa siitä, mihin geenitekniikalla muunnetut bakteerit joutuvat ja miten ne vaikuttavat muihin eliöihin, on todella vähän.

Björklöf tutki väitöstyössään geenimuunnettujen Pseudompnas-suvun bakteerien eloonjäämistä ja toimintaa. Bakteereja lisättiin sekä kasvien lehdille että juuristoon laboratorio-oloissa, koska kokeita voi tehdä luonnossa vasta riskinarvioinnin jälkeen.

Bakteereihin oli geeniteknisesti lisätty seurantaa helpottavia merkkigeenejä. Lisätyt bakteerit pysyivät elossa kasvien lehdillä. Geenejä myös siirtyi bakteerista toiseen. Geenimuunnellut bakteerit siirsivät geenejä myös luonnon bakteereihin ns. konjugaation avulla.

Maahan tai koivun juuristoon lisätyt bakteerit selvisivät huonommin: suuria populaatioita ei säilynyt hengissä. Lisätyt geenimuunnellut bakteerit vaikuttivat luonnon bakteeri- ja sieniyhteisöjen koostumukseen, ravintoaineiden käyttöön, sekä kykyyn vapauttaa typpeä ilmaan.

Biologinen torjunta mielletään yleensä ympäristön kannalta vähemmän haitalliseksi kuin kemiallinen torjunta. Biologinen torjunta on kuitenkin harvoin yhtä tehokasta kuin perinteinen kemiallinen torjunta, siksi siihen käytettyjä kaupallisia tuotteita halutaan tehostaa juuri geenitekniikalla.

Geenitekniikalla muunnettujen bakteerien käyttäytymistä luonnossa tutkitaan jo melko paljon Euroopassa. Suomessa alan tutkimusta on yllättävän vähän. Suomen Akatemia tiettävästi harkitsee suunnatun haun järjestämistä alan problematiikan tutkimiseen.

Ylen Ympäristötietopalvelu