Vanheneminen suurin syy sokeutumiseen

Sokeutta aiheuttavien näkövammojen syyt ovat muuttuneet viime vuosina. Nykyään lähes puolten sokeutta aiheuttavista näkövammoista arvioidaan olevan ikääntymisen syytä.

Peräti 44 prosenttia sokeutta aiheuttavista näkövammoista on vanhenemisen syytä. Seuraavina syinä tilastoissa tulevat nykyään perinnölliset ja neurologiset syyt, jotka kumpikin aiheuttavat yli kymmenen prosenttia näkövammoista.

Vielä 40 vuotta sitten silmänpainetauti glaukooma eli viherkaihi oli yleisin syy näkövammoille. Nykyisin tauti aiheuttaa kuitenkin vain noin kahdeksan prosenttia näkövammoista.

Niin ikään tapaturmat aiheuttavat näkövammoja nykyään huomattavasti vähemmän kuin vielä 1960-luvulla, Suomen edustaja Arvo Karvinen kertoi Unkarissa järjestetyssä kansainvälisessä näkövammaisten tapaamisessa.

Neljännen kerran järjestetty näkövammaisten esperantokongressi kokosi yhteen yli 90 edustajaa 16 maasta. Keskusteluaiheina olivat tänä vuonna muiden muassa sokeuden ja näkövammaisuuden aiheuttamat esteet nyky-yhteiskunnassa.

STT