Talousrikostilastot kohentuneet

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Tilastoidun talousrikollisuuden määrä väheni selvästi viime vuonna, kertoo Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Poliisin tietoon tuli kaikkiaan 2 317 talousrikosta, mikä oli lähes 300 rikosta vähemmän kuin edellisvuonna.

Tilastossa talousrikollisuudeksi on katsottu muun muassa vero-, kirjanpito- ja velallisen rikokset, jotka ovat talousrikoksista keskeisimpiä. Talousrikollisuustta edustavat myös esimerkiksi virka- tai luottamusasemarikokset, rahanpesu sekä arvopaperimarkkinarikokset.

Talousrikollisuuden huippuvuodesta 1996 verorikollisuus on tilastojen mukaan vähentynyt 16 prosenttia, kirjanpitorikokset 41 prosenttia ja velallisen rikokset 49 prosenttia. Myös talousrikoksilla aiheutetun vahingon tilastoitu määrä on laskenut. Suuren osan talousrikoksista arvioidaan kuitenkin jäävän piilorikollisuudeksi.

- Ilmi tulleen talousrikollisuuden perusteella ei siis voida tehdä kovin luotettavia päätelmiä kokonaistalousrikollisuuden kehityksestä. On todennäköistä, että tehostunut talousrikoskontrolli pienensi piilorikollisuuden osuutta kokonaisrikollisuudesta 1990-luvun puolivälin jälkeen, tutkija Sami Vuorinen kirjoittaa artikkelissaan.

Kirjanpitorikosten lisääntyminen vuodesta 1995 alkaen johtui Vuorisen mukaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden vastaisista tehotoimista. Nyt poliisin mahdollisuudet paljastaa uusia kirjanpitorikoksia ovat heikentyneet.

- Kirjanpitorikokset paljastuvat tyypillisesti toisen rikoksen, yleensä vero- tai velallisrikoksen yhteydessä. Tutkinnan tehostaminen rajaamalla tutkinta pääkohtiin on vähentänyt paljastuneiden kirjanpitorikosten määrää, Vuorinen toteaa.

Velallisen rikoksiin taas vaikuttavat taloudelliset suhdanteet, ennen kaikkea konkurssien määrä. Vuorisen mukaan on mahdotonta sanoa, onko velallisen rikollisuus vähentynyt siksi, että talous on normalisoitunut laman jäljiltä, vai siksi, että ennaltaehkäisy ja kontrolli ovat aidosti vähentäneet velallisen rikollisuutta.

STT