Rikosvastuuikärajaa oltaisiin valmiita alentamaan

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Yli puolet suomalaisista alentaisi rikosvastuun ikärajaa nykyisestä 15 vuodesta. Ankarimman linjat ottivat HS:n gallupin mukaan maanviljelijät. Miehet olivat hieman naisia halukkaampia ikäräjan laskuun. Väli-Suomessa vain kolme prosenttia vastanneista poistaisi ikärajat kokonaan, muualla maassa ikärajan poistoon suhtauduttiin suopeammin.

Helsingin Sanomien Suomen Gallupilla teettämän kyselyn mukaan 48 prosenttia suomalaisista laskisi ikärajaa 2 - 3 vuotta ja kuusi prosenttia poistaisi rajan kokonaan.

43 prosenttia vastanneista oli tyytyväisiä nykyiseen ikärajaan.

Gallupissa ankarimmalla linjalla ovat maanviljelijät. Heistä vain alle viidesosa pitäisi rikoslain nykyisellään. Yrittäjissä ollaan eri mieltä: 46 prosenttia vastanneista jättäisi nykypykälät voimaan.

Miehet ovat naisia hieman rankaisunhaluisempia: ikärajan alentamisen kannattamisessa on sukupuolten välillä kolmen prosenttiyksikön ero.

Ikäryhmistä alle 15-vuotiaitten rikosvastuuta kannattavat herkimmin yli 15-vuotiaat nuoret. Alle 25-vuotiaista ikärajaa alentaisi 55 prosenttia vastanneista. Eläkeläisistä samaa haluaa vain neljä kymmenestä.

Koko maassa valmiita menemään ankarampaan suuntaan

Muutoksia ankarampaan suuntaan halutaan koko maassa. Maantieteellisesti eroa syntyy kuitenkin siinä, halutaanko ikäraja poistaa kokonaan. Väli-Suomessa näin radikaalisti lakia muuttaisi vain kolme prosenttia ihmisistä.

Työttömien ja työllisten ero on selvä, edellisistä nykykäytännön kannalla on kolme kymmenestä ja jälkimmäisistä neljä kymmenestä. Suhde on sama korkeasti koulutettujen ja ammatti- tai keskikoulun käyneitten välillä. Pienipalkkaisten asenteet ikärajaan ovat kovemmat kuin hyvin ansaitsevilla.

Puolueista ankarimman linjan ottavat ehkä yllättäen vihreät. Vihreän liiton kannattajista 58 prosenttia alentaisi ikärajaa parilla kolmella vuodella ja seitsemän prosenttia poistaisi rajan tyystin. Vasemmistoliiton äänestäjistä yli puolet on tyytyväisiä nykykäytäntöön.

101 kansanedustajan allekirjoittama lakialoite ikärajan muutoksesta on eduskunnan lakiovaliokunnan käsittelyssä.

Tuhannen ihmisen kyselyn virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä.

YLE24