Suomen ympäristön tila kohentunut

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Tutkijat Harri Hakala ja Jari Välimäki ovat julkaisseet uusimman tutkimuksen Suomen ympäristön tilasta. Sen mukaan ympäristön tilaa on saatu parannettua, mutta luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja ekotehokkuuden lisäämisessä on vielä työsarkaa.

Suomen ympäristökeskuksen ja Gaudeamus-kirjan julkaiseman tutkimuksen mukaan ympäristönsuojelu on kehittynyt Suomessa, toisaalta kieltojen ja rajoitusten, toisaalta tekniikan kehittymisen ansiosta.

Pistemäiset päästölähteet ovat hyvin hallinnassa, eikä jatkuva ympäristönmuutos juuri ole heijastunut kansalaisten elämään.

Tutkijat huomauttavat kuitenkin, että Suomen ekologinen jalanjälki on maailman viidenneksi suurin ja materiaalien kokonaiskulutus on maailman huippuluokkaa.

Ympäristönsuojelussa olisi tutkijoiden mukaan paneuduttava enemmän erilaisiin yhteisvaikutuksin. Ympäristönsuojelu voidaan hyvin liittää esim. tietoyhteiskunnan kehittämiseen, uusien energiamuotojen kehittämiseen sekä maatalouden tukemiseen.

Kasvihuonekaasujen vähentäminen Kioton sopimuksen vaatimusten mukaisesti vähentää samalla myös typpi- ja rikkipäästöjä.

Ympäristönsuojelun yksi merkittävimmistä esteistä on tiedon puute. Maaperässä on runsaasti saastuneita alueita, joiden riskit ovat vielä selvittämättä. Ympäristöön leviää myös kaiken aikaa arkipäiväisiä kemikaaleja, joiden vaikutusta kukaan ei tiedä.

Suomen valtion tulisi tutkijoiden mukaan solmia uusia kahdenvälisiä sopimuksia suojelun tehostamiseksi. Tärkeintä tämä on nyt Itämeren öljykuljetusten osalta.

Ympäristönsuojelussa olisi jatkossa kaikkein eniten kiinnitettävä huomiota luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen etenkin Oulujärven eteläpuolisilla alueilla, missä suojelualeita on niukasti.

Toisaalta energian ja luonnonvarojen käytön on hillittävä yhä tehokkaammin, tutkijat sanovat. Suomen bruttokansantuote on kasvanut 1980-luvulta 1,7-kertaiseksi samaan aikaan kun luonnonvarojen käyttö on kasvanut 1,4-kertaiseksi. Ekotehokkuus on siis kasvanut, mutta sitä pitää tutkijoiden mukaan parantaa edelleen.

STT