Raportti: Maahanmuuttoa tulee helpottaa

Suomen on muutettava maahanmuuttajien lupakäytännöt joustaviksi ja nopeiksi, arvioidaan työministeriön Maahanmuuttopolitiikan tulevat haasteet -raportissa. Työvoimapula uhkaa monia teollisuusmaita samanaikaisesti.

Raportin mukaan Suomella on oltava valmius maahanmuuton huomattavaankin kasvattamiseen, jos työvoimapula alkaa kasvaa hyrkästi.

Nyt työluvan saanti kestää jopa kuukausia. Odotus uuvuttaa sekä työntekijän että maahanmuuttajan ja voi johtaa luopumiseen koko maahanmuuttoaikeesta.

Myös jo maassa olevien maahanmuuttajien peruspalveluista on huolehdittava ja tehtävä Suomi houkuttelevaksi ulkomaalaisille työntekijöille, sanotaan raportissa.

Useimmissa EU-maissa on samanlainen ikärakenne kuin Suomessa. Työvoimapula uhkaa monia maita samanaikaisesti. Raportin mukaan Suomella on poikkeuksellisen haastava tehtävä omien kilpailuedellytyksiensä parantamisessa.

Työllisyyden kehityksen ja työntekijöiden eläköitymisen synnyttämän uusien työntekijöiden tarpeen arvioidaan olevan tulevina vuosina vuositasolla 10 000 - 20 000 henkilöä suurempi kuin työmarkkinoille tuleva uusi työvoima.

YLE24, STT