1. yle.fi
  2. Uutiset

EU:n laajentuminen tukee palvelualaa

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Euroopan unionin laajentuminen on suomalaisten palveluyritysten kannalta myönteistä, sillä se tukee kansainvälistymistä, arvioi Palvelutyönantajat. Epäterveeksi kilpailu voi äityä etenkin kuorma-autoliikenteessä.

Palveluyritykset eivät ole juurikaan panostamassa lisää EU-maihin, sillä monilla yrityksillä on jo toimintaa Itä-Euroopassa. Yritysten strategia näyttäisi jatkossakin perustuvan sijoittumiseen kohdemaahan eikä palvelun tarjoamiseen rajan yli.

Suomalaisille finanssiyrityksille tarjoutuu uusia mahdollisuuksia, kun esimerkiksi rakennushankkeiden rahoitus- ja vakuutuspalvelut voidaan jatkossa hoitaa Suomesta sijoittumatta kohdemaahan.

Palvelualalla ei uskota, että suomalaisyritykset hakeutuvat halvemman kustannustason vuoksi esimerkiksi Viroon tarjotakseen sieltä palveluita Suomeen. Tätä mahdollisuutta saatetaan käyttää lähinnä lento- ja kuorma-autoliikenteessä.

Laajentumisen suurimmiksi uhkiksi palveluala arvioi kuorma-autoliikenteen epäterveen kilpailun, ravintoloiden harmaan työvoiman, alkoholin laittoman katukaupan ja sosiaalietuuksien väärinkäytön.

Kuorma-autoliikenteessä pohdintaa aiheuttaa se, että toisen unionimaan yrityksillä on oikeus harjoittaa Suomen sisäistä liikennettä tilapäisesti sijoittumatta maahan.

Ostosmatkailu lisääntyy etenkin Suomen ja Viron välillä. Virosta tuodaan Suomeen alkoholin lisäksi myös kodin elektroniikkaa sekä mm. kiikareita ja silmälaseja. Elintarvikkeiden tuonti kasvaa tuontirajoitusten poistuessa.

Ostosmatkailua hillinnee se, että laivaliput ovat kallistumassa verovapaan myynnin loppuessa.

YLE24

Lue seuraavaksi