Helsingin katupölyä tutkitaan

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Helsingin ilman laatua heikentävän katupölyn vaikutusta terveyteen aletaan tutkia. Kansanterveyslaitoksen koordinoimassa EU-projektissa selvitetään kaupunki-ilman hiukkasten fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien ja terveyshaittojen välisiä yhteyksiä.

Kaupunki-ilman hiukkasia tutkivassa PAMCHAR- projektissa tehdään 7 viikon pituiset mittauskampanjat kuudessa eurooppalaisessa kaupungissa. Helsingissä mittauskampanja ajankohdaksi on valittu kevään katupölyjakso.

Tutkimus antaa tietoa alueellisten ja ilmastoon liittyvien tekijöiden vaikutuksista pienhiukkasten aiheuttamiin terveyshaittoihin.

Vaikka Helsingin ilman laatu on muihin EU-pääkaupunkeihin verrattuna hyvä, meillä liikenteen haitat kasvavat edelleen. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen mukaan katalysaattoreista ei ole apua katupölyn ja pienhiukkasten aiheuttamiin ongelmiin.

Pienhiukkaset ovat nousseet ongelmaksi kaikissa Euroopan kaupungeissa. Suomessa on ongelma on pahempi, koska meillä joudutaan talvella jään vuoksi hiekoittamaan katuja.

Helsinkiläisiä ei tyydytä, että katupölyhaittoja vain tutkitaan. Kaupunkilaiset haluavat, että katupöly poistetaan mahdollisimman nopeasti.

Helsingin kaupunki on kehittänyt rakennusviraston, YTV:n ja ympäristökeskuksen kanssa valmiussuunnitelman katupölyhaittojen lieventämiseksi. Suunnitelman mukaan on määritelty pölyhiukkasten määrän raja-arvo, jonka ylittyessä YTV antaa tiedon ympäristökeskukselle ja tämä on vastaavasti varoittaa rakennusvirastoa.

Katupintojen pölyä on todettu sitovan akuutissa tilanteessa suolaliuos, mutta tärkeintä on kuitenkin katujen puhdistus. YLE