Hyppää sisältöön

Eduskunta lopetti ohjelmakeskustelun

Eduskunta on saanut päätökseen liki viikon kestäneen keskustelun uuden hallitusohjelman sisällöstä. Kokouksen loputtua valtioneuvoston kanslia julkaisi hallituksen suunnitelman vaalikauden menolisäysvaran kohdistamisesta, jota oppositio oli vaatinut.

Viimeisenä keskustelupäivänä etenkin kokoomus hiillosti keskustaa Helsingin yhteisöverosta, lapsilisistä ja kansaneläkkeen pohjaosan palauttamisesta.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Ben Zyskowicz ihmetteli, miten on mahdollista, että hallituspuolueet pelottelivat ennen vaaleja äänestäjiä sillä, että veronalennukset uhkaavat hyvinvointipalveluja. Nyt hallitus on tekemässä veronalennuksia poikkeuksellisesti jo lisäbudjetissa.

Eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta huomenna tiistaina.

"Salainen lisäpöytäkirja" julki

Valtioneuvoston kanslia julkisti hallituksen suunnitelman ohjelmaneuvotteluissa vaalikaudelle sovitun 1,12 mrd. euron menolisäysvaran kohdistamisesta eduskuntakeskustelun päätyttyä.

Monet oppositioedustajat olivat vaatineet kansanedustaja Kimmo Sasin (kok) "salaiseksi lisäpöytäkirjaksi" nimeämän paperin julkistamista. Opposition mukaan hallitusohjelmasta ei voinut keskustella ellei ollut tietoa, miten hallitus kohdentaisi sopimansa menolisäykset.

Vihreiden kansanedustaja Tuija Brax oli tehnyt valtioneuvoston kanslialle pyynnön asiakirjan julkaisemiseksi. Brax ihmetteli hallituksen salailevaa politiikkaa, vaikka hallitus itse oli korostanut avoimuuden ja yhteistyön merkitystä.

Hallituksen suunnitelman mukaan terveydenhuollon valtionosuuksia korotetaan 180 miljoonaa euroa ja vanhustenhoidon valtionosuuksia 30 miljoonaa euroa. Tulonsiirtojen lisäysvaraa on 180 me.

Aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, työmarkkinatukeen ja nuorten yhteiskuntatakuuseen varataan yhteensä 155 me.

Koulutuksen, tieteen ja kulttuurin perusrahoitusta lisätään 65 me. Aikuisten osaamista voidaan kohentaa 40 miljoonalla eurolla.

Koululaisten iltapäivähoitoon, peruskoulujen henkilöstöön ja muihin palveluihin varataan 140 me.

Kehitysavun lisäysvara on 70 miljoonaa euroa.

Kauppa- ja teollisuusministeriön Tekes-rahoihin luvataan lisäystä 85 miljoonaa. Liikenne- ja viestintäministeriö voi saada liikenneinfrastruktuurin hankkeisiin 25 miljoonaa. Oikeus- ja sisäministeriöt saavat sisäiseen turvallisuuteen 10 miljoonaa.

Sisäministeriö saisi alueellisiin osaamispanostuksiin 20 miljoonaa euroa.

Eri ministeriöiden ja tutkimuslaitosten tutkimus- ja kehityshankkeille varataan 35 miljoonaa euroa ja kehysten ajantasaistamiseen 30 miljoonaa euroa.

STT

.
.