Nuuskija-auto mittaamaan liikennepäästöjä

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Helsingissä on valmistunut Pohjoismaiden ensimmäinen liikennepäästöjä mittaava auto, Nuuskija. Sen avulla halutaan selvittää kaupunki-ilman laatua sekä verrata, miten hyvin todelliset päästöt vastaavat laboratorioissa tehtyjä mittauksia.

Nuuskija mittaa todellisten ajotilanteiden vaikutusta pienhiukkasten määrään ja laatuun kaupunkiliikenteessä, jossa ajonopeudet vaihtelevat. Nuuskija tutkii myös erilaisten säiden ja polttoaineiden vaikutusta päästöihin.

Ammattikoulu Stadiassa Helsingissä valmistettu liikkuva mittauslaboratorio mittaa päästöjä muun muassa katujen liikennevirrassa, tunneleissa, teiden varsilla ja parkkihalleissa. Lisäksi Nuuskijalla voi tehdä jahtausmittauksia, eli mitata edellä ajavan ajoneuvon pakokaasuja.

Mittauksilla saadaan uutta luotettavaa tietoa autojen pakokaasupäästöistä, sillä tulevaisuudessa lainsäädäntö perustuu päästöjen todellisiin terveys- ja ympäristövaikutuksiin.

Liikkuvan laboratorion toteuttaminen on osa viime syksynä alkanutta kolmivuotista tutkimushanketta, jota rahoittavat Tekes sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Hankkeessa tutkitaan liikenteen pienhiukkasia kaupunki-ilmassa.

Ylen ympäristötietopalvelu