Paarma: Naispappeus ei ole ongelma kirkolle

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Arkkipiispa Jukka Paarma ei pidä naispappeuteen liittyneitä kiistakysymyksiä kirkon kannalta ongelmallisena asiana. Hänen mukaansa media on suurennellut asiaa.

Turussa maanantaista perjantaihin jatkuva kirkolliskokous sai käsiteltäväkseen Mikkelin hiippakuntakokouksen esityksen ja varatuomari Kari Lehtolan aloitteen, joissa vaaditaan naispappien syrjinnän lopettamista.

Tulkintaerimielisyyksiä on aiheuttanut vuonna 1986 hyväksytty toivomusponsi, jonka mukaan naispappeuden torjujilla tulee olla kirkossa toimintavapaus. Paarman mukaan ponteen on vedottu, vaikka sillä ei ole kirkkolain asemaa.

- Meillä ei ole minkäänlaista eroa nais- ja miespappien osalta siinä suhteessa. Ongelmat tulevat esille menettelytavoissa. Nyt kirkolliskokouksessa esille tulevissa aloitteissa onkin mielestäni kysymys naispappien suojeluohjelmasta, arvioi Paarma.

Suomen papeista kolmasosa on noin naisia ja naispappien osuus on jatkuvassa kasvussa.

Kirkkohallitus esittää kokouksessa muutosta myös arkkipiispan vaaliin, joka lisäisi muiden kuin Turun arkkihiippakunnan valtaa.

Kari Lehtolan aloitteessa esitetään, että arkkipiispan valinta siirrettäisiin kirkolliskokoukselle.

Karpela: Väkivaltaviihde saatava kuriin

Väkivaltaviihde on suuri uhka lapsien kehitykselle, sanoi kulttuuriministeri Tanja Karpela kirkolliskokouksessa pitämässään puheessa.

Vastuu lasten suojelemisesta kuuluu Karpelan mukaan kaikille osapuolille. Tiedotusvälineet voivat tehdä paljon asian korjaamiseksi, ja näin on yleisen ilmapiirin vaikutuksesta tapahtunutkin. Kirkko ja kansalaisjärjestöt voivat vaikuttaa asiaan kannanotoillaan.

Monet TV-yhtiöt ovat ottaneet lastensuojelunäkökohdat huomioon päättäessään ohjelmien lähetysajoista ja useimmat sanomalehdet ovat luopuneet seksi-ilmoituksista.

Karpela on kutsunut TV-yhtiöiden ja teleyhtiöiden johtajia keskustelemaan jatkotoimista.

Karpela kehui myös seurakuntien iltapäiväkerhojen toimintaa. Seurakunnat tarjoavat lapsille säännölliset ja pysyvät aikuiskontaktit lapsille suunnitelluissa tiloissa. Seurakuntien iltapäiväkerhojen toiminnassa on 14 prosenttia Suomen 7 - 8-vuotiaista lapsista.

STT