OECD: Kuntien palvelua tehostettava

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD haluaa Suomen kuntien tehostavan palvelutuotantoaan ilman, että palvelujen laatu vaarantuu.

OECD sanoo maaraportissaan, että kuntien palvelutuotannon tehostaminen on Suomen lähiajan suurin haaste.

Sen mukaan kilpailupolitiikalla pitäisi olla nykyistä vahvempi asema, jotta sillä varmistettaisiin tasainen pelikenttä valtion yrityksille, virastoille ja laitoksille sekä yksityisille yrityksille.

Järjestö toivoo Suomelta nykyistä vahvempaa poliittista tukea kilpailulainsäädännön kehittämiseksi. Sen mielestä Suomeen pitäisi perustaa erillinen ministerityöryhmä, joka valvoisi säädösvalmistelua.

Järjestö kiittelee Suomen kilpailupolitiikan sääntelyuudistusta, mutta sanoo, että maassa on vielä paljon aloja, joita voitaisiin avata kilpailulle. Näitä ovat mm. taksiliikenne, lääkkeiden myynti, vähittäiskauppojen aukioloajat ja alkoholin vähittäismyynti.

Myös postin, maakaasun, vesihuollon, viemäröinnin ja rautatieverkoston tehokkuutta voitaisiin järjestön mukaan parantaa kilpailun avulla.

Raportissaan OECD toistaa myös kantansa Suomen korkeasta verotuksesta, joka sen mukaan vaikuttaa kielteisesti työllisyyteen, yrittäjyyteen, kansainväliseen kilpailukykyyn ja Suomeen suuntautuviin investointeihin.

YLE24, STT