Vaskon vesiviat tiedossa jo kauan

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Tutkimukset osoittivat jo 1980-luvun lopulla, että Vaskon, Miessin ja Postijoen vesi oli sameutunut ja kalakanta heikentynyt jo silloin.

RKTL, Metsähallitus ja silloinen vesipiiri havaitsivat, että vedessä oli runsaasti maa-ainesta. Kiinteän aineksen määrä vedessä oli paikoin jopa 500-kertainen puhtaaseen veteen verrattuna.

Tutkimusten mukaan sellaisten vesihyönteisten kuten vesikirppujen ja koskikorentojen toukat olivat vähentyneet Vaskossa ja sen sivujoissa. Myös jokien leväkasvit olivat kuolemaisillaan.

Tuolloin laskettiin myös tammukanpoikasten määrä. Ero samean ja puhtaan veden poikasmäärissä oli selvä, kirjoitti tohtori Jorma Keskitalo Sápmela³-lehdessä 1990.