Miksi kansalaisuuslakiin kaivattiin muutosta?

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Suomessa on perinteisesti suhtauduttu kaksoiskansalaisuuteen kielteisesti. Kielteistä kantaa on perusteltu muun muassa turvallisuuspoliittisilla ja käytännön näkökohdilla.

Nopeasti kansainvälistyvässä maailmassa näiden perustelujen ei kuitenkaan enää uskottu olevan kestäviä. Etenkin ulkosuomalaiset ovat kokeneet kansalaisuuskysymyksen ongelmalliseksi. Kaksoiskansalaisuuden kieltävistä säännöksistä aiheutui kohtuuttomasti haittaa esimerkiksi niille tuhansille ulkosuomalaisille, jotka lähinnä käytännön syistä olivat ottaneet asuinmaansa kansalaisuuden.

Vuonna 1997 perustettu ulkosuomalaisparlamentti vaati toistuvasti päätöslauselmissaan kaksoiskansalaisuuden mahdollistavan lainsäädännön aikaansaamista.

Takaisin Koti-Suomeen?

Moni ulkomailla pysyvästi asuva suomalainen kokee Suomen kansalaisuuden henkilökohtaisesti erittäin merkittävänä asiana. Siitä ei haluttaisi luopua esimerkiksi turvallisuussyistä.

Usein poliittisen, taloudellisen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vuoksi ei ole muuta vaihtoehtoa uuden asuinmaan kansalaisuus.

Erityisen tärkeä kansalaisuuden säilyminen on niille, joiden on tarkoitus palata jossain vaiheessa takaisin alkuperäiseen kotimaahansa. Ketään ei kuitenkaan pakoteta kaksoiskansalaisuuteen. Tämän vuoksi kansalaisuuslain 9 §:ssä säädetty mahdollisuus vapautua Suomen kansalaisuudesta. 2. Ulkomaan kansalaisuuden ottavat suomalaiset Aiemman kansalaisuuslain mukaan Suomen kansalainen, joka sai vieraan valtion kansalaisuuden, menetti samalla Suomen kansalaisuuden. Uudessa laissa kansalaisuuden menettämistä koskeva säännös kumottiin. 3. Ulkomailla syntyvät suomalaiset Aiemmin ulkomailla syntyneet suomalaiset menettivät Suomen kansalaisuuden 22 vuotta täyttäessään, jos heillä oli myös jonkin muun maan kansalaisuus, eikä heillä ollut niin sanottuja "yhteenkuuluvuutta osoittavia siteitä Suomeen". Uudessa laissa kumottiin ulkomailla syntyneiden kansalaisuuden menettämistä koskevat säännökset. 4. Kansalaisuutensa aikaisemmin menettäneet Yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi uuden lain mukaan niillä syntyperäisillä suomalaisilla, jotka aiemmin mainitusta syystä ovat menettäneet Suomen kansalaisuutensa, on mahdollisuus saada kansalaisuutensa takaisin riippumatta siitä, onko heillä toisenkin valtion kansalaisuus. Samalla kumottiin säännökset kansalaisuuden palauttamisesta kahden vuoden Suomessa asumisen perusteella. Hakemus kansalaisuuden palauttamisesta tehdään ulkomaalaisvirastolle. 5. Suomessa asuvat ulkomaalaiset Suomalaisten lisäksi kaksoiskansalaisuus sallitaan niille ulkomaiden kansalaisille, jotka asuvat Suomessa, mutta eivät voi ottaa Suomen kansalaisuutta, vaikka olisivat siihen oikeutettuja, koska eivät halua luopua omasta - muun maan kuin Suomen - kansalaisuudestaan.