1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Uutisten artikkeliarkisto

Kasvihuonekaasujen päästöt lisääntyvät

Kehittyneiden teollisuusmaiden kasvihuonekaasujen päästöt kasvavat tällä vuosikymmenellä yli 17 prosenttia päästöjen rajoittamiseksi tehdyistä päätöksistä huolimatta, kertoo YK:n Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC. Päästöjen kasvu nopeutuu selvästi viime vuosikymmenestä.

Eniten kasvihuonekaasujen päästöjä kasvattaa IPCC:n raportin mukaan liikenteen päästöjen lisääntyminen.

Kasvihuonekaasujen päästöt kasvavat nopeutuvalla vauhdilla sekä niiden rajoittamiseen sitoutuneissa teollisuusmaissa että siirtymätalousmaissa.

Siirtymätalouksien kasvihuonekaasujen päästöt supistuivat 1990-luvulla yli 30 prosenttia sosialistisen järjestelmän romahdettua. Päästöjen pienennyttyä teollisuusmaiden ryhmä onnistui 1990-luvulla saavuttamaan tavoitteena olleen päästörajoituksen.

Teollisuusmaiden kasvihuonekaasujen yhteenlasketut päästöt jäivät vuonna 2000 kolme prosenttia pienemmiksi kuin vuonna 1990.

Kehittyneiden teollisuusmaiden kasvihuonekaasujen päästöt kasvoivat 90-luvulla kuitenkin kahdeksan prosenttia. Valtaosa eli yli neljä viidesosaa päästöistä on hiilidioksidia. Metaanin osuus päästöistä on noin 10 prosenttia ja typpidioksidin kuusi prosenttia.

Yhdysvallat yhä suurin päästelijä

Euroopan unionin kasvihuonekaasujen päästöt supistuivat yhteen laskien 3,5 prosenttia 1990-luvulla.

Eniten päästöt vähenivät 1990-luvulla siirtymätalouksissa. Venäjän päästöt supistuivat 38 prosenttia. Saksan kasvihuonekaasujen päästöt laskivat 19 prosenttia, Britannian 13 prosenttia, Suomen 4 prosenttia sekä Ruotsin ja Ranskan 2 prosenttia.

Yhdysvaltain kasvihuonekaasujen päästöt kasvoivat viime vuosikymmenellä 14 prosenttia. Espanjan kasvihuonekaasujen päästöt lisääntyivät 35 prosenttia, Kanadan 20 prosenttia ja Australian 18 prosenttia. Japanin kasvihuonekaasujen päästöt kasvoivat 11 prosenttia ja Norjan päästöt 6 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2000.

Teollisuusmaiden osuus maailman kasvihuonekaasujen päästöistä on noin 60 prosenttia. Suurimman kasvihuonekaasujen tuottajan Yhdysvaltain osuus yksinään on yli 20 prosenttia.

Kehitysmaiden kasvihuonekaasujen päästöt kasvavat nopeasti. IPCC:n mukaan ne nousevat teollisuusmaiden päästöjen tasolle silti vasta vuoden 2035 paikkeilla.

Kioton sopimus odottaa yhä voimaantuloa

IPCC:n laskelma kasvihuonekaasujen päästöistä perustuu Kioton ilmastosopimuksen allekirjoittaneiden maiden virallisiin arvioihin päästöjensä kehityksestä aikavälillä 2000 - 2010.

Kioton sopimuksessa on mukana yhteensä 186 maata. Päästöjen rajoittamiseen ovat sitoutuneet vain teollisuusmaat. Yhdysvallat ja Australia ovat jättäytyneet pois sopimuksesta.

Sopimuksen mukaan teollisuusmaiden pitäisi vuosiin 2008 - 2012 mennessä vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä keskimäärin 5,2 prosenttia.

EU-maiden velvoitteena on kahdeksan prosentin vähennys, ja EU:n sisäisessä jyvityksessä Suomen tavoitteeksi lankesi pitäytyminen vuoden 1990 päästömäärissä. Kehitysmaille Kioton pöytäkirja ei aseta vähennysvelvoitteita.

Kioton pöytäkirja tulee voimaan, kun vähintään 55 sopimuksen osapuolta on ratifioinut sen ja kun ratifioineiden teollisuus- ja siirtymätalousmaiden yhteenlasketut päästöt ovat vähintään 55 prosenttia maaryhmän vuoden 1990 päästömäärästä.

STT, YLE24