Uusi kielilaki tarkentaa oikeuksia

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Tasavallan presidentti vahvisti perjantaina uuden, vuoden 1922 lain korvaavan kielilain. Uusi laki tulee voimaan ensi vuoden alusta. Perustuslain mukaisia kieliä, suomea ja ruotsia, koskeva laki tarkentaa yksilön oikeutta käyttää haluamaansa kieltä julkisen vallan kanssa asioidessaan.

Uuden lain mukaan viranomaisen on oma-aloitteisesti huolehdittava kielellisten oikeuksien toteutumisesta ilman, että kansalaisen tarvitsee erikseen vedota niihin.

Valtion keskushallintoviranomaiset ovat uuden kielilain mukaan aina kaksikielisiä. Niiden alue- ja paikallishallinnon yksiköt ovat sen sijaan yksikielisiä, jos niiden virka-alueeseen kuuluu vain samankielisiä kuntia.

Esimerkiksi Verohallitus on keskushallintoviranomaisena kaksikielinen. Sen alueyksiköistä Savo-Karjalan verovirasto on yksi- eli suomenkielinen ja Lounais-Suomen verovirasto taas kaksikielinen.

Kielelliset oikeudet jakautuvat yhä kuntakohtaisesti. Kaksikielisistä kunnista 21:ssä puhutaan tällä hetkellä enemmän suomea ja 23:ssa ruotsia. Ruotsinkielisiä kuntia on kolme, ja loput 399 kuntaa ovat suomenkielisiä.

Asioidessaan julkisen vallan kanssa kaksikielisessä kunnassa henkilöllä on oltava mahdollisuus käyttää valintansa mukaan joko suomea tai ruotsia. Myös yksikielisen valtion viranomaisen on palveltava molemmilla kielillä, mutta se voi käyttää tulkkausta tai käännösapua, jos sillä ei ole valmiuksia toimia asiakkaan kielellä.

YLE24