Allergialasten päivähoidosta ohjeisto

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Allergisten lasten erityistarpeista päivähoidossa aiotaan järjestää koulutusta sekä laatia selkeät ohjeet.

Allergia- ja astmaohjelman koulutusta annetaan päiväkotien henkilökunnalle tänä ja ensi vuonna 25 paikkakunnalla. Koulutuksen lisäksi ohjeista laaditaan opas, josta tehdään myös nettiversio.

Lapsen henkisen kehityksen kannalta on tärkeää, että hän saa olla ikäistensä kanssa turvallisessa ympäristössä.

Projektissa ovat mukana Allergia- ja astmaliitto, Hengitysliitto Heli ja Kuntaliitto sekä Lastentarhanopettajaliitto, Tehy ja Stakes.

Projektin taustalla on tieto siitä, että lapsisista potee 20 prosenttia allergiasta nukaa ja 15 prosenttia atooppista ihottumaa. Kymmenen prosenttia lapsista sairastaa jotain ruoka-aineallergiaa.

Kun lapsi tavanomaisesti on päivähoidossa 8-10 tuntia päivästä, on selvää, että päivähoidossa tehdyillä ratkaisuilla on merkitystä lapsen terveydelle.

On myös tärkeää huomata, ettei allergisia lapsia saa eristää omiin lokeroihinsa. Eristäminen haittaisi kohtuuttomasti heidän henkistä kasvuaan ja kehitystään. Tämän sijaan lapsielle on tarjottava mahdollisuus ikäistensä seuraan turvallisessa ympäristössä.

Vaikeimmista allergioista kärsiville lapsille on toki suotava mahdollisuus myös erikoispäivähoitoon.

STT