LKS:n salaisia potilastietoja internetissä

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on julkaissut salaisia potilastietoja internetissä. Tietosuojavaltuutetun toimiston päällikön Marja Kleemolan mukaan kuntayhtymä on mahdollisesti syyllistynyt tietosuojarikokseen.

Yhtymän hallitus on julkaissut internetissä kaksi kokouspöytäkirjaa, joiden sivuilta on luettavissa nimeltä mainiten luottamuksellisia tietoja kahdesta hoitoa saaneesta henkilöstä. Toinen heistä on ollut hoidettavana Muurolan sairaalassa ja toinen Lapin keskussairaalassa.

Toimistopäällikkö Marja Kleemolan mukaan potilasta koskevat terveydelliset tiedot, eli tiedot, jotka koskevat hänen terveydentilaansa mukaan lukien tieto siitä, että hän on ollut sairaalassa, ovat salassa pidettäviä tietoja.

-Niitä tietoja ei saa ilman asianomaisen lupaa tai lakiin perustuvan välttämättömän tarpeen vuoksi saa luovuttaa ulkopuolisille, puhumattakaan, että tietoja laitetaan internettiin sanoo Kleemola.

Kuinka vakavasta tapauksesta tässä on kysymys, kun henkilön kerrotaan olleen siinä ja siinä sairaalassa hoidossa ja jopa, että mitä tälle on tehty?

-Tietysti jokainen tapaus pitää tutkia erikseen. En mene ottamaan kantaa yleisellä tasolla. Tietenkin jos salassa pidettäviä asioita luovutetaan yleisölle, se on salassapitorikos, josta on sitten rikoslaissa säädetty seuraamukset.

Lapin lääninlääkäri Riitta Pöllänen sanoo, että tapaus tutkitaan tarkoin. Lääninhallitus pyytää Lapin sairaanhoitopiiriltä selvitystä asiassa. Sen perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä.

Lapin sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin sijainen Erkki Kiviniemi pitää tapahtunutta valitettavana vahinkona. Hänen mukaansa asia on korjattu. Kyseiset tiedot on poistettu internetistä.