Ahvenanmaalle harkitaan omaa alusrekisteriä?

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Ahvenanmaan merenkulun turvaamista pohtinut liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä pitää mahdollisena maakunnan oman alusrekisterin perustamista. Ahvenanmaalle merenkulku on poikkeuksellisen tärkeää, sillä maakunnan bruttokansantuotteesta merenkulku tuo 36 prosenttia.

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä muistuttaa kuitenkin, että ennen rekisterin perustamista käyttää hyväksi merenkulun valtiontukien suomat mahdollisuudet.

Työryhmää esittää muun muassa muutoksia tonnistoverolakeihin ja matkustaja-alusten miehistökulujen alentamista.

Erityisen tärkeää tukijärjestelmien käyttöönotto on sen takia, että ilman niitä Suomi ei ole tasavertaisessa asemassa lähimpien kilpailijamaiden kanssa.

Tonnistoverolain muutos kannustaisi uusiin investointeihin. Lisäksi pitäisi mahdollisuuksien mukaan ottaa käyttöön investointituki, joka kannustaisi rakentamamaan ympäristöystävällisempiä ja paremmin talviolosuhteisiin sopivia aluksia.

Ahvenanmaa elää merenkulusta. Sen bruttokansantuotteesta 36 prosenttia tulee merenkulusta. Maakunnan työvoimasta 12,6 % saa leipänsä meriltä.

Manner-Suomessa merenkulku tuo bkt:sta 0,8 prosenttia.

STT