1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Uutisten artikkeliarkisto

EU hyväksyi päästökauppadirektiivin

Euroopan parlamentti on hyväksynyt kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevan direktiivin sisällön. Direktiivillä EU valmistautuu kasvihuonekaasuja rajoittavan Kioton sopimuksen voimaantuloon.

Kioton sopimuksen mukaan teollisuusmaiden pitäisi vuosiin 2008 - 2012 mennessä vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä keskimäärin 5,2 prosenttia. EU-maiden velvoitteena on kahdeksan prosentin vähennys.

Sopimuksessa on määritelty eri maille päästörajat. Näiden rajojen sisään mahtuvat päästöoikeudet on tarkoitus jakaa eri teollisuuslaitoksille, jotka voivat käydä oikeuksillaan kauppaa vuoden 2005 alusta lähtien.

Päästölupien hinta määräytyy markkinoilla, ja kaupan kannattavuus yrityksille riippuu lopulta siitä, miten korkeaksi päästöoikeuksien hinta muodostuu.

Suomen teollisuuden odotetaan joutuvan päästökaupassa ostajan osaan, sillä Kioton sopimuksen mukaan Suomen päästöt pitäisi saada lasketuksi vuoden 1990 tasolle.

Myös EU:n ulkopuoliset teollisuuslaitokset voivat osallistua kauppaan.

Parlamentin mukaan jäsenmaiden pitää alkuvaiheessa jakaa ainakin 95 prosenttia päästöoikeuksista ilmaiseksi, minkä jälkeen loput voidaan huutokaupata.

Jäsenmaat voivat hakea vuoteen 2007 asti komissiolta lupaa jättää jotkut tuotantolaitoksistaan päästökaupan ulkopuolelle, jos ne jo täyttävät tiukat ympäristökriteerit.

Kioton pöytäkirja tulee voimaan, kun vähintään 55 sopimuksen osapuolta on ratifioinut sen ja kun ratifioineiden teollisuus- ja siirtymätalousmaiden yhteenlasketut päästöt ovat vähintään 55 prosenttia maaryhmän vuoden 1990 päästömäärästä.

YLE24