Hyppää sisältöön

Tutkimus: Teknologiakehityksen seuraukset huomioitava

Yhteiskunnalliset näkökulmat olisi yhdistettävä tiiviimmin teknologian kehitykseen, kauppa- ja teollisuusministeriön ja opetusministeriön tilaama keskiviikkona julkistettu tutkimus suosittaa.

Asiantuntijoiden olisi keskusteltava enemmän teknologian kehityslinjoista sekä kehityksen koulutuksellisista ja ammatillisista seurauksista.

Teknillisen korkeakoulun Lahden keskuksen tekemän Keys to Futures -tutkimuksen mukaan tulevaisuuden keskeisimpiä kehityslinjoja ovat informaatio-, kommunikaatio-, materiaali- ja nanoteknologia.

Samalla tarkasteltiin avainteknologioiden yhdistelmiä ja niiden vaikutuksia. Tutkimuksen mukaan olisikin varauduttava sellaisiin uusiin ammatteihin kuten bio- ja geoinformaatikko, virtuaalinen lääkäri, älykotien suunnittelija ja nanoteknologiakonsultti.

Kasvavia nykyammatteja olisivat puolestaan muiden muassa biokemisti, lääkäri ja tietojärjestelmäasiantuntija. Merkitystään menettäviin ammatteihin taas lukeutuisivat esimerkiksi toimisto- ja teollisuustyöntekijä.

Tulevaisuuden teknologioiden keskeisimmiksi kehityskohteiksi arvioitiin kohdennetut lääkkeet, sensorit, integroitu teknologia, biolääketieteelliset ja fotoniset materiaalit, 3G-teknologia, älymateriaalit, diagnostiikka ja virtuaalitodellisuus.

YLE24

.
.