Nuorisoa palokuntiin

Nuorista kasvatetaan uusia palokuntalaisia Oulun läänin palokuntiin.

Koulutus nähdään tärkeäksi, koska palokuntien työntekijöistä suurin osa on joko osa-aikatyössä tai toiminnassa mukana vapaaehtoisesti.

Oulun läänissä on 33 toimivaa nuoriso-osastoa, joiden jäsenistä 170 on ollut viikon ajan koulutuksessa Taivalkoskella.

Pelastusliiton alueohjaaja Vesa Kuukasjärvi sanoo, että palokuntatyö kiinnostaa nuoria.

Oulu-Radio