UPM-Kymmenen tulos laski

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Metsäyhtiö UPM-Kymmenen tulos laski huhti-kesäkuussa 120 miljoonaan euroon. Viime vuoden tulos samalta ajalta ennen satunnaiseriä oli 199 miljoonaa euroa. Tulosta rasitti paperin hinnan lasku.

Vuoden alkuun verrattuna tulos kuitenkin nousi: tammi-maaliskuun tulos oli 91 miljoonaa euroa.

Yhtiön liikevaihto oli 2 501 miljoonaa euroa, kun se edellisneljänneksellä oli 2 458 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaavalla jaksolla liikevaihto oli 2 679 miljoonaa euroa.

Yhtiön mukaan huhtikuussa ilmoitettu säästöohjelma on edennyt suunnitellusti. UPM-Kymmene hakee kaikkiaan 200 miljoonan euron säästöjä vuoteen 2005 mennessä.

Kustannussäästöjä haetaan kaikissa toiminnoissa, mukaan lukien kiinteät kustannukset, ostotoiminnot, logistiikka, käyttöpääoman vähentäminen, Pohjois-Amerikan toimintojen rationalisointi ja muut kustannukset.

Yhtiö arvioi sanoma- ja aikakauslehtipaperien toimitusten olevan kolmannella neljänneksellä samaa tasoa kuin toisella neljänneksellä. Euroopan hintoihin UPM-Kymmene ei odota merkittäviä muutoksia, mutta Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperin hintojen ennakoidaan asteittain nousevan.

Toimitusmäärien odotetaan pysyvän suhteellisen vakaina, mutta lievien hintapaineiden ennakoidaan jatkuvan. Jalostusteollisuuden markkinoiden arvioidaan säilyvän vakaina, mutta heikolla tasolla.

Puuteollisuuden näkymät ovat heikentyneet johtuen heikommasta Yhdysvaltain dollarista euroon nähden ja kiristyneestä kilpailusta.

Startel, YLE24