Kaupunkien talitiaiset laulavat maalaisserkkujaan korkeammalta

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Kaupunkien urostalitiaiset sirkuttavat korkeammalla asteikolla kuin maalaisserkkunsa. Hollantilaisen Leidenin yliopiston tutkijat arvelevat, että näin uroksen lemmenlaulu kuuluu naaraan korviin myös liikenteen aiheuttaman matalan kohinan yli.

Talitintit siis näyttävät osaavat virittää äänialansa kaupunkioloihin sopivaksi.

Hans Slabbekoorn ja Margriet Peet tutkivat 32 Leidenin lähistöllä asustavan talitinttiuroksen (Parus major) ääntelyä. He nauhoittivat lintujen laulua ja taustakohinan tasoa.

Osa tutkituista linnuista oleili vilkkaiden teiden varsilla, ja osa hiljaisemmilla lähiöalueilla, Slabbekoorn kertoo.

Tenoritinttien lemmenlaulu takaa lajin säilymisen

Urbaanit urostintit sirkuttivat korkeita ääniä, kun taas maalaisurosten äänen rekisteri oli matalampi.

Sirkutuksen äänialaa on todennäköisesti nostettava, jotta urosten tärkeät lemmenviestit välittyvät naaraille jatkuvasta matalasta liikenteen kohinasta huolimatta.

Tintit selvästikään eivät jääneet odottelemaan hiljaisempaa jaksoa, vaan jatkoivat lauluaan ohiajavista autoista piittaamatta.

Slabbekoornin mukaan sellaiset lintulajit, jotka eivät pysty sopeuttamaan ääntelyään todennäköisesti kärsivät ihmisen aiheuttamasta melusta. Talitintit ovat tunnettuja siitä, että ne laajentavat laulurepertoaariaan koko elinikänsä ajan.

Eläinten käyttäytymistä tutkiva Peter McGregor Kööpenhaminan yliopistosta pitää kollegoidensa päättelyä uskottavana. Lisätodisteita kuitenkin tarvitaan.

McGregorin mielestä kannattaisi soittaa erilaisia lauluversioita urbaaneille naarastinteille, jotta nähtäisiin, mikä lauluversio saa parhaan vastaanoton.

Sademetsässä basso on valttia

Slabbekoorn on tutkinut lintujen ääntelyä myös sademetsäympäristössä. Siellä esimerkiksi eräs Keski-Afrikan sademetsissä viihtyvä pikkulintulaji Andropadus virens virittää laulunsa matalammaksi kuin saman lajin yksilöillä muussa ympäristössä.

Sademetsäympäristössä basso on valttia, koska ilma täyttyy kimeistä ja korkeista äänistä: muun muassa erilaisten hyönteisten kuten laulukaskaiden ja heinäsirkkojen sirinästä.

Slabbekoorn pyrkii osoittamaan, että erilaiset asuinympäristöt vaikuttavat ennalta arvattavasti lintujen lauluun. Hän on nauhoittanut linnunlaulua kaikissa Euroopan pääkaupungeissa, ja verrannut tuloksia läheisten maaseutumaisten alueiden lintujen ääntelyyn.

Ylen ympäristötietopalvelu