Vanhanen: Valta EU:ssa kuuluu jäsenvaltioille

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Pääministeri Matti Vanhasen (kesk.) mielestä ei ole syytä huolestua vallan valumisesta EU:lle uuden perustuslain valmistuttua. Hän korostaa, että EU:n perustuslakiesityksen mukaan toimivalta unionissa kuuluu sen jäsenvaltioille.

Pääministeri huomautti myös, että esityksen mukaan päätöksiä tehtäisiin tulevaisuudessa enemmän enemmistön mielipiteen eikä yksimielisyyden perusteella, mikä on Suomen kannalta hyvä asia.

Vanhanen ja ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.) keskustelivat kansalaisjärjestöjen kanssa EU:n perustuslaista sekä Suomen roolista sen valmistelussa. Hei eivät ottaneet vielä kantaa siihen, pitäisikö perustuslain hyväksymisestä järjestää kansanäänestys, koska sopimustekstin sisällöstä ei ole vielä päätetty.

Väestöpolitiikasta teema

Pääministeri Matti Vanhanen aikoo esittää väestöpolitiikkaa hallituksen tulevaisuusselonteon keskeiseksi teemaksi. Hänen mukaansa painotus on tarpeen, koska väestörakenteen muutos vaarantaa kokoluokallaan jo Suomen kilpailukyvyn ja talouskehityksen.

Vanhanen käsittelee aihetta Turun Sanomien kolumnissa perjantaina.

Hänen mukaansa väestön ikääntymisessä ei ole kyse ainoastaan ns. huoltosuhteen heikkenemisestä, vaan iäkäs enemmistö saa Suomen myös näyttämään epädynaamiselta sijoittajien silmissä.

Väestöpoliittisiksi työkaluiksi Vanhanen tarjoilee perinteisiä talouskannusteita, sekä osaamisintensiivisen yhteiskunnan vaateisiin sopeutumista.

Jälkimmäinen tarkoittaa hänen mukaansa nuorten perhesuunnitteluun vaikuttavien asioiden hoitamista. Näitä ovat jatko-opiskeluun pääsyn helpottaminen, valmistumisen jouduttaminen sekä nuorten asumismahdollisuuksien parantaminen.

YLE24, STT