Kuolan ydinvoimallalle jatkoaikaa

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Alle 200 kilometrin päässä Suomen rajalta Poliarni Zorissa sijaitsevan Kuolan ydinvoimalaitoksen vuonna 1973 käyttöönotettu ykkösreaktori on saanut viiden vuoden jatkoajan.

Kakkosreaktori käynnistettiin vuonna 1974, kolmas ja neljäs reaktori vuosina 1981 ja 1984.

Murmanskin alueen sähköstä noin 47 prosenttia tuotetaan ydinvoimalla, laitos on myös merkittävä työllistäjä alueella Reaktorit ovat samaa tyyppiä kuin Loviisan vastaavat (440 VVER).

Uusi alumiinisulatto Kantalahteen?

Kuolan laitos tuottaa maksimiteholla 12,79 miljoonaa kilowattituntia sähköä vuodessa. Koska kysyntä on viime vuosina hiipunut, laitos toimii vajaateholla ja käyttöaste on laskenut.

Muutaman vuoden päästä ydinvoiman kysyntä alueella todennäköisesti kasvaa, mikäli Kantalahteen suunnitteilla oleva uusi alumiinisulatto rakennetaan. Ympäristöä raskaasti rasittava alumiinintuotanto vaatii erittäin paljon sähköä.

Jotta Kuolan ydinvoimalaitos saataisiin toimimaan täydellä teholla, venäläiset ovat parantaneet myös sähkön siirtomahdollisuuksia etelään, Karjalaan.

Siirtokapasiteetti Karjalaan on 500 megawattia. Sähköä viedään myös Norjaan ja Suomeenkin on suunnitteilla uusi siirtolinja. Johtaja Vasili Omeltshuk arveli toiveikkaana, että kolmen vuoden kuluttua kaikki reaktorit jauhavat sähköä täydellä teholla.

Turvallisuutta parannettu ulkomaisen avun turvin

Kuolan ydinvoimalan talous on vakautunut sen jälkeen kun Rosenergoatom sai käsiinsä laitoksen ohjat viime vuonna.

Rosenergoatom hallinnoi Venäjällä kymmentä ydinvoimalaa. Talouden vakautuminen lisää välillisesti myös turvallisuutta.

Voimalan turvallisuutta on parannettu ulkomaisen avun turvin, ja Omeltshukin mukaan toiveissa on jatkaa laitoksen toimintaa 15 vuodella.

Laitoksen ydin on nyt sata kertaa turvallisempi kuin alussa, Omeltshuk vakuuttaa ja jatkaa, että 13 viime vuo-den aikana pelkästään turvallisuuteen on investoitu 200 miljoonaa dollaria.

Kuolan laitoksessa on kaiken kaikkiaan neljä reaktoria, eikä uutta reaktoria aiota rakentaa ainakaan seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Kaikki laitoksen tuottamat ydinjätteet, myös korkea-aktiiviset, varastoidaan väliaikaisesti ydinvoimalan alueella altaissa. Jälkilämmön poistamisen jälkeen käytetty polttoaine ja muut jätteet kuljetetaan Keski-Venäjälle Majakiin.

Kuolan niemimaalle saatetaan tulevaisuudessa rakentaa paikallinen loppusijoitusvarasto, mutta toistaiseksi asia on vasta tutkimusvaiheessa.

Ylen ympäristötietopalvelu