Isojako-toimituksessa poljettiin tilallisten oikeuksia?

Isojako-toimituksen oikeudellisuus on asetettu kyseenalaiseksi Ivalossa tiistaina pidetyssä olevassa maaoikeustutkimuksen tiedotustilaisuudessa.

Oikeusministeriön järjestämässä tilaisuudessa esitellään Kemin- ja Tornion Lapin asutushistoriatutkimuksen nykyvaihetta.

60-70 vuoden takainen isojakotoimitus nousi esiin useissa lappalaisten jälkeläisten puheenvuoroissa.

Lapinkyliä edustavan Yrjö Mattilan mukaan isojakotoimituksesta jätettiin tahallaan, jopa metsähallituksen ja maanmittauslaitoksen määräyksestä kirjaamatta suuri osa tilallisten oikeuksista ja ne luisuivat valtiolle.

Useissa puheenvuoroissa epäiltiin silloisten virkamiesten pyyteettyymyyttä ja arveltiin, että jako tehtiin valtion edun nimissä. Tämän takia tilalliset menettivät mm. satojen järvien kalastusnautinnot ja jopa osan maistaan.

"Asiakirjat Oulun maakunta-arkistoon"

Oikeusministeriön tilaaman Lapin maaoikeustutkimuksen tutkijaryhmän jäsenen, lisensiaatti Juha Joonan mukaan isojakoasiakirjat olisikin syytä siirtää Rovaniemen maanmittaustoimistosta Oulun maakunta-arkistoon, jotta voidaan tutkia, onko tilallisten oikeuksia kirjattu asiallisesti.

Kemin- ja Tornion Lappien asutus- ja väestöhistoriaa tutkivaa ryhmää koordinoiva professori Jouko Vahtola sanoo kuitenkin, että säädettyjä lakeja ei voida laittaa viralta kovin helposti.

Pohjois- ja Keski-Lapin asutushistorian tutkimustyö on kestänyt nyt puoli vuotta ja meneillään on materiaalin keruu.

Ivalon tilaisuudessa ei ollut virallisesti saamelaiskäräjien edustajia, koska käräjät ei ole asettanut jäseniään seurantaryhmään. Oikeusministeriö pitää edellleen ovea auki myös saamelaiskäräjille.