Sähkön kulutus kasvaa - kritiikki jatkuu

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Uuden ydinvoimalan rakentajat ovat perustelleet hanketta sähkön kulutuksen kasvulla ja vanhojen voimaloiden käytöstä poistumisella. Mahdollinen kivihiilen polton rajoittaminen lisää uuden voimalan tarvetta. Kriitikot eivät näe ydinvoimassa hyvää.

VTT Energy arvioi, että Suomessa tarvitaan vuoteen 2020 mennessä 7 500 megawatia uutta erityyppistä sähkön tuotantokapasiteettia. Nyt päätetty viides ydinvoimala on teholtaan 1 600 megawatin luokkaa, joten ydinvoimala ei ratkaise pulmaa.

Suomen ratkaisua on seurattu maailmalla, sillä päätöksiä uusien voimaloiden rakentamisesta ei ole tehty vähään aikaan.

Viime vuoden lopussa maailmassa toimi 441 ydinvoimalaitosta 33 maassa, kertoo Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA.

Rakenteilla oli lisäksi 32 laitosta 11 maassa. Viime vuonna otettiin käyttöön kuusi uutta laitosta, neljä Kiinassa sekä yksi laitos Tshekissä ja Etelä-Koreassa. Kaksi vanhaa laitosta suljettiin Bulgariassa ja kaksi Isossa-Britanniassa. Seitsemän uuden laitoksen rakentaminen alkoi vuonna 2002.

Ruotsissa vastakkainen suunta

Ruotsi aikoo sulkea Barsebäckin ydinvoimalan kakkosreaktorin ensi vuoden aikana.

Barsebäckin kakkosreaktorin sulkeminen on osa puolueiden sopimaa energiapoliitiikan linjaa. Siihen kuuluu Ruotsin 4 ydinvoimalan kaikkien 11 reaktorin sulkeminen ja korvaaminen muilla energialähteillä.

Alun perin molemmat Barsebäckin reaktorit piti sulkea vuosina 1995 ja 1996. Aikataulu on kuitenkin venynyt, ja ykkösreaktorikin otettiin pois sähköverkosta vasta marraskuussa 1999.

Kriitikot eivät hyväksy ydinvoimaa

Kriitikoiden mielestä ydinvoima ei edistä kestävää ilmasto- ja energiapolitiikkaa.

Vastustajien mukaan kestävällä ilmastopolitiikalla kannustetaan toteuttamaan usein taloudellisesti kannattavia investointeja sähkön säästöön niin teollisuudessa kuin kotitalouksissakin. Uuden ydinvoiman rakentaminen puolestaan lisää sähköntuotantoa ja -kulutusta.

Huonona pidetään myös ydinpolttoaineen hankkimisen ongelmia. Vastustajien mukaan suomalainen ydinvoima saastuttaa Venäjän ja Australian uraanikaivoksilla.

Myös ydinjätteen sijoitus arveluttaa, sillä kukaan ei voi nykytietämyksellä taata, etteivät ydinjätteet rasita Suomen tulevia sukupolvia.

Uusiutuvat energialähteet työllistävät myös moninkertaisesti ydinvoimaan verrattuna.

Joidenkin näkemysten mukaan koko ydinvoimalakysymys on halvaannuttanut Suomen energiapolitiikkaa ja karsinut muita voimalainvestointeja. Tämä on taas johtanut sähkön hinnan nousuun.

Kari Nissinen YLE24