Supra arvostaa omaa aikaa

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Mainostoimisto Sek&Grey on määritellyt ns. Supra-ilmiön seuraavasti: Suprat ovat yli 40-vuotiaita, uudenlaisia ikääntyviä ihmisiä, jonka arvot ja asenteet ovat muovautuneet elämisestä hyvinvointiyhteiskunnassa. Yhteistä nykyisille suprille on korkea eläköitymisaste.

Supra-aika jatkuu ns. kolmantena ikänä, joka terveyden, ajan- ja rahankäytön suhteen muodostaa elämänkaaren optimijakson ennen varsinaista vanhuutta.

ET-lehden vuoden alussa tekemän tutkimuksen mukaan yli 45-vuotiaat suhtautuvat ikääntymiseen myönteisesti, tavoittelevat mielekästä työelämän ja oman ajan tasapainoa ja haaveilevat matkustamisesta ja muusta tekemisestä, josta saavat nautintoa.

Harrastuksia ja ihmissuhteita

Vastuksissa korostuu oman elämän hallitsemisen ja vapauden tarve. Neljä kymmenestä haaveilee siirtyvänsä työelämästä osa-aika- tai varhaiseläkkeelle. Vain yksi kymmenestä pyrkisi jatkamaan työssään yli eläkeiän.

Suurin motiivi siirtyä ennenaikaiselle eläkkeelle on halu saada lisää omaa aikaa ja mahdollisuus kokea syvää mielihyvää työn lisäksi myös harrastuksissa ja ihmissuhteissa. Etenkin 45 - 49-vuotiaat asettavat hyvät ihmissuhteet työn edelle.

Suuriinkiin irtiottoihin oltaisiin valmiita. Esimerkiksi lähes puolet 45 - 49-vuotiaista haluaisi muuttaa ainakin osaksi vuotta johonkin lämpimään maahan vaikkapa Välimeren rannalle ja osa haluaisi myöhemmällä iällä muuttaa harrastuksensa työksi.

"Ennen viittäkymppiä vain lämmittelyä"

Haastatelluista moni kertoi kokeneensa keski-ikäistymisen iloisena yllätyksenä. Jos terveyttä ja varallisuutta riittää, itseään voi toteuttaa paremmin kuin koskaan aiemmin. Peräti 80 prosenttia sanoi kokevansa ikääntymisen rikkautena. Vielä useampi oli sitä mieltä, että ikääntyminen tuo ymmärrystä, näkemystä ja kykyä kiteyttää asioita.

Viisikymppiset kokevat elävänsä elämänsä parasta aikaa ja vanhuuden oletetaan alkavan vasta 75 ikävuoden ohituttua. Yhdysvaltalainen eläkeläisten yhdistys - 34 miljoonalla jäsenellään maailman suurin järjestö muuten - on kiteyttänyt asian: "Elämä ennen viittäkymppiä on vain lämmittelyä!"

Viidennes ET:n tukimukseen vastanneista pelkää vanhenemisen mukanaan tuomia muutoksia etenkin terveydessä ja viidennes haikailee menetetyn nuoruuden perään. Tosin valtaosa kokee olevansa todellista ikäänsä nuorempia ja uskoo ikääntymisen omalla kohdallaan tapahtuvan muita ”lempeämmin”.

Ihminen voi olla biologisesti useita vuosia nuorempi tai vanhempi kuin kalenteri-iästä voisi päätellä. Yleensä koemme itsemme useita vuosia nuoremmiksi kuin olemme. Moni tuntee, että sisällä asuu yhä ”pieni tyttö” tai ”pieni poika” vaikka peilistä katsovatkin jo elämän merkkejä saaneet kasvot.

Jaana Jetzinger